16 septembra

U intervjuu za ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini I. A. Kalabukhova za ATV TV kanal„Naš stav je da su „Bonska ovlašćenja“ zastario instrument koji ne treba da se upotrebljava u suverenoj državi. Nažalost, naši zapadni partneri tumače situaciju u tom smislu da su „Bonska ovlašćenja“ univerzalno sredstvo koje može upotrebljavati Visoki predstavnik. Ali čak i najslobodnije i najšire tumačenje istih, po nama, ne dozvoljava da se donose mjere koje se tiču zakonodavstva. To je posao za odgovarajuće institucije Bosne i Hercegovine“, istakao je Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov tokom intervjua Alternativnoj televiziji Banja Luka (ATV).

Kompletan intervju se može preuzeti na linku: https://www.youtube.com/watch?v=2I-n6QofBNI