Uvjerenje o nekažnjavanju

Uvjerenje o nekažnjavanju

Stranac koji je boravio u Ruskoj Federaciji može podnjeti zahtjev o izdavanju uvjerenja o nekažnjavanju za vrijeme boravka u Ruskoj Federaciji.         

U zahtjevu moraju biti navedeni sljedeći podaci:         

  • Ime, prezime stranca,         
  • datum i mjesto njegovog rođenja,         
  • datume boravka u Rusiji,         
  • tačne adrese, na kojima je boravio,         
  • naziv organizacije, u kojoj je radio (ako je radio).  

Naplaćuje se konzularna taksa 80 KM.         

Zahtjev se prosljeđuje za Rusiju radi potrebnih provjera koji traju 4-6 mjeseci. Po dobijanju odgovora iz Rusiji Konzulat izdaje Uvjerenje o nekažnjavanju (na ruskom jeziku).