Državljanima Bosne i Hercegovine koji putuju u Rusiju

Državljanima Bosne i Hercegovine koji putuju u Rusiju

20. Oktobra 2013. godine stupa na snagu novi Sporazum između Vlade Ruske Federacije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uslovima uzajamnih putovanja državljana Bosne i Hercegovine i državljana Ruske Federacije, te se u vezi sa gorenavedenim uspostavljaju sljedeći uslovi ulaska u Rusku Federaciju:

Državljani Bosne i Hercegovine ulaze, izlaze i borave   na teritoriju Ruske Federacije bez viza  pod uslovom da nijegov ukupni boravak na teritoriji Ruske Federacije ne prelazi 30 dana u okviru svakih 60 dana, računajuči od datum prvog ulaska.

Državljani Bosne i Hercegovine koji putuju za Rusku Federaciju radi uspostavljanja radnog odnosa ulaze sa vizama koje se izdaju na osnovu originala poziva, koji je izdat od strane organa Federalne migracione službe Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije, i uz posjedovanje rezultata testa na HIV/SIDA.

Državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju diplomatski ili službeni pasoš ulaze u Rusku Federaciju bez viza pod uslovom da njihov neprekidni boravak u zemlji neće trajati duže od devedeset dana.