Elektronski sistem za rezervaciju termina

Elektronski sistem za rezervaciju termina

Kako bi se pojednostavila procedura za obradu dokumenata, eliminisali preduvjeti za pojavu redova i poboljšao kvalitet usluge za podnosioce zahtjeva, uveden je elektronski sistem registracije za rezervaciju termina.

Ovaj sistem organizuje red za podnošenje zahtjeva za vizu na pravi način i na taj način optimizuje podnošenje i obradu dokumenata, čini konzularnu službu efikasnijom.

Sistem za rezervaciju termina je svima dostupan i besplatan.