Notarska ovjera

Notarska ovjera

U konzularnom odjeljanju Ambasade Rusije u BiH možete izvršiti notarsku ovjeru dokumenata koji trebate da koriste u Rusiji:

  • ovjera kopije (original dokumanta obavezno se daje na uvid) - 32KM         
  • ovjera potpisa na dokumentu 32 KM         
  • ovjera prijevoda dokumenta sa jednog od lokalnih jezika na ruski, koji je uradio i ovjerio sudski tumač – 56 KM po stranici         

Sva dokumenta za ovjeru se dostavljau u najmanje dva primjerka od kojih jedan zadržava konzulat.