Ambasador

Ambasador

Igor KALABUHOV

(Biografija)


Rođen je 13. marta 1961. godine

1983. godine. diplomirao je na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO) Ministarstva inostranih poslova SSSR-a.

Na diplomatskom poslu je od 1983. godine. Radio je u Ambasadama
 SSSR-a/Rusije u Bugarskoj i Bosni i Hercegovini.

Od 2004. do 2010. g. – Ministar-savjetnik Ambasade Rusije u Bosni
 i Hercegovini. 

Od 2010. do 2020. g. – zamjenik Direktora 4. Evropskog Departmana
 MVP-a Rusije. 

Ima diplomatski čin Izvanrednog i Opunomoćenog Izaslanika I. klase.

6. novembra 2020. godine dekretom Predsjednika Ruske Federacije br. 680 imenovan je za Izvanrednog i Opunomoćenog Ambasadora Ruske Federacije
 u Bosni i Hercegovini.

Govori engleski, bugarski i srpski.

Oženjen, ima sina i kćerku.