09 oktobra / 2019

Prezentacija ruskih univerziteta u Bosni i Hercegovini

U organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Instituta za pitanja edukativne politike „Eureka“, te uz podršku Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini 9. i 10. oktobra 2019. godine upriličena dvodnevna prezentacija ruskih univerziteta s ciljem upoznavanja studenata u BiH i drugih zainteresiranih o mogućnostima i načinima za studiranje na univerzitetima u Ruskoj Federaciji.

Organizirana su javna predavanja i radionice, prezentacija promotivnih materijala i diskusije o temama visokog obrazovanja u Rusiji, načinima kako doći do obrazovanja na ruskim univerzitetima i slično.

Uz predavanja i radionice, promotivne štandove imali su  Sanktpeterburški državni univerzitet, Moskovski državni psihološko-pedagoški univerzitet, Akademija muzike „Gnjesini“, Državni pedagoški univerzitet „Lav Tolstoj“ (Tula), Moskovski državni univerzitet prehrambene industrije, Ekonomski univerzitet Vlade Rusije.