18 marta

OBAVJEŠTENJE

U skladu s naredbom Vlade Ruske Federacije od 16. marta o.g. Br. 635-r, u periodu od 18.03.2020., 00.00 do 01.05.2020., 00.00 (po lokalnom vrijemenu) ograničen je ulazak na područje Ruske Federacije za strane državljane te lica bez državljanstva.

Navedena ograničenja se ne odnose na akreditovano ili imenovano osoblje diplomatskih predstavništva i konzularnih ustanova inostranih država u Ruskoj Federaciji, međunarodnih organizacija i njihovih predstavništva, drugih predstavništva inostranih država sa sjedištem na teritoriji Ruske Federacije kao i članova njihovih porodica; vozača teretnih motornih vozila međunarodnog drumskog saobraćaja, članova posada vazdušnih, morskih i riječnih brodova te međunarodnog železničnog saobraćaja; članova zvaničnih delegacija i lica, koja imaju diplomatske i službene vize, kao i privatne vize izdate u vezi sa smrću bliskog rođaka; lica, koja imaju stalni boravak na teritoriji Ruske Federacije, kao i lica, koja putuju tranzitom u okviru bezviznog režima preko vazdušnih graničnih prijelaza.

U vezi s tim konzularno odjeljenje Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini od navedenog datuma privremeno prekida prijem dokumenata, pripreme i izdavanja viza inostranim državljanima i osobama bez državljanstva svih kategorija lica osim gorenavedenih.

18. mart 2020. godine