08 septembra

O pripremama za izbore poslanika Državne dume Federalne skupštine Ruske Federacije VIII saziva u Bosni i Hercegovini (Komentar Ambasade Rusije u BiH)

19. septembra 2021. godine održat će se izbori za poslanike Državne dume Federalne skupštine Ruske Federacije VIII saziva. Kako bi se osigurala izborna prava za sve građane Rusije, uključujući sunarodnike koji žive u inostranstvu, bit će formirano 348 biračkih mjesta u 144 zemlje svijeta.

U Bosni i Hercegovini će na dan glasanja od 08:00 do 20:00 sati raditi izborna komisija broj 8054, koja će se nalaziti u prostorijama Ambasade Rusije u BiH na adresi: Sarajevo, ul. Urijan Dedina 93. Privremeno izlazno glasanje održat će se u Banjoj Luci 11. septembra od 10:00 do 15:00 sati na adresi Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII 37a.

Nije planirano uvođenje ograničenja zbog epidemiološke situacije. Pristup biračkom mjestu će biti zagarantovan svim građanima, bez obzira na status vakcinacije i bez potrebe za predočavanjem PCR testa. Na biračkom mjestu će se koristiti osobna zaštitna oprema, a bit će osigurana i fizička distancija između birača kako bi se izbjegao rizik od širenja infekcije.

U našem je interesu da na parlamentarnim izborima uzme učešće maksimalan broj ruskih državljana koji žive u Bosni i Hercegovini. Pozivamo sve sunarodnike da na dan izbora dođu na biračka mjesta i ostvare svoja ustavna prava.