danas

Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini

Adresa: Urijan Dedina 93 71000 Sarajevo
Telefon: (+387 33) 668-147
Faks: (+387 33) 668-148
E-mail: rusembbih@bih.net.ba