19 februara

O sastanku Ambasadora Rusije u BiH Petra Ivancova sa Predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem

19. februara Ambasador Rusije u BiH Petr Ivancov se sastao sa Predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem.

Ruska strana je izrazila zahvalnost za podršku koju je Bosna i Hercegovina dala ruskom nacrtu rezolucije Generalne skupštine UN-a „O sprječavanju glorifikacije nacizma“, što je, kako je naglašeno, posebno važno u kontekstu obilježavanja ove godine 75. godišnjice Pobjede nad fašizmom. Pažnja u ovom kontekstu je bila skrenuta na izjavu Ambasade Rusije u BiH, kojom je bio osuđen barbarski napad na antifašističku manifestaciju u Mostaru 15. februara.

Usljedila je temeljita razmjena mišljenja po širokom krugu pitanja, koja su obuhvatala različite aspekte bilateralnih odnosa, te unutrašnjopolitičku situaciju u BiH, uključujući ulogu Rusije u implementacije mirovnog sporazuma u BiH.