06 maja

O izvještaju Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije "O situaciji oko glorifikacije nacizma, širenju neonacizma i drugih praksi koje doprinose eskalaciji savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i slične netrpeljivosti"