Ambassador

Petr Anatoljević IVANCOV
(Biografija)

Petr Ivancov, rođen je 1953. godine. 1975.  godine diplomirao je  na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO) Ministarstva inostranih poslova SSSR-a. Govori španski i engleski.

Na diplomatskom poslu je od 1977. g. Radio je u Ambasadama SSSR-a/Rusije u Kostariki (od 1975. do 1979. g.), Australiji (od 1981. do 1986. g.), Velikoj Britaniji (od 1991. do 1997. g.).

Od 2002. do 2006. g. – saradnik (politički direktor) Misije UN-a na Kosovu, Srbija.

Od 2006. do 2009. g. – saradnik (načelnik političkog odsjeka) Ureda specijalnog izaslanika Generalnog sekretara UN-a po pitanjima budućeg statusa Kosova, Beć, Austrija.

Od 2009. g. – zamjenik direktora Četvrtog evropskog departmana Ministarstva inostranih poslova Rusije.

Od septembra  2014. g. – Izvanredni i Opunomoćeni Ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini

Oženjen. Ima odraslog sina i dvije odrasle kćeri.