06 decembra / 2018

Saopštenje za medije Ambasade Rusije u BiH

Ruska strana je donijela odluku da se ne pridruži komunikeju nakon održanog u Sarajevu sastanka na nivou političkih direktora zemalja članica Vijeća za implementaciju mirovnog sporazuma.

Principijelno ne dijelimo čitav niz navedenih u dokumentu tendencioznih, pristrasnih i osvrćenih na prošlost procjena situacije u zemlji, uključujući karakteristike u odnosu na održane opšte izbore, perspektive i uslove za njihovu implementaciju te formiranja organa vlasti. Apsolutno su neprihvatljive poruke koje se odnose na Predsjedništvo BiH jer se te poruke nalaze na granice nepoštovanja prema ovom instituciji i su u suprotnosti sa Dejtonskim načelima. Ubjeđeni smo da međunarodna zajednica treba da se suzdrže u svojoj djelatnosti od tutorstva i čitanja nastava i lekcija, i da se ograniči samo davanjem stručnih preporuka.

Sa svoje strane ističemo privrženost Rusije Dejtonskom mirovnom sporazumu i njegovim temeljnim načelima suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i dva entiteta sa širokim ustavnim ovlaštenjima. Polazimo od toga da ne postoje alternative međusobnom razumijevanju i međusobnom dijalogu od uzajamnog poštovanja između naroda BiH, kompromisu i konsenzusu kao osnovi procesa pomirenja, jačanja mira i stabilnosti u zemlji, osiguranja socijalnog i ekonomskog razvoja.

Smatramo da proces formiranja državnih instituta nakon opštih izbora treba da se odvija u skladu sa utvrđenim rokovima, da se izražava volju birača, te osigurava efikasnost institucija na svim nivoima.

Podržavamo Centralnu izbornu komisiju BiH u njenom profesionalnom pristupu prema pripremi i održavanju glasanja, implementaciji izbornih rezultata, njen rad treba biti nezavisan.

Posebnu pažnju zaslužuje potreba unošenja izmjena u izborno zakonodavstvo u skladu sa postojećim sudskim odlukama.