02 februara / 2018

Povodom Pobjede u Staljingradskoj bitki

Danas Rusija obilježava 75. godišnjicu Pobjede u Staljingradskoj bitki. Drugog februara 1943. godine, pre 75 godina, na rijeci Volgi je bila slomljena kičma fašizmu. U Staljingradu je nestala najbolja Hitlerova vojska koja je pre toga osvojila Evropu. To je momenat kada se dogodio preokret u Velikom Otadžbinskom – Drugom svjetskom ratu. Ovaj događaj je uzrujao narodno-oslobodilačke pokrete u Evropi. Moralnu sigurnost u konačnoj pobjedi su postigli partizani Bjelorusije, Ukrajine, pripadnici „Poljske podzemne države“, učesnici Otpora u Francuskoj, Norveškoj i Grčkoj. Na Balkanskom širokom frontu su nastupili vojnici Narodnooslobodilačke armije Jugoslavije.

Pobjeda na Volgi omogućila je početak dijaloga o poslijeratnom poretku svijeta, koji se nastavio na konferencijama u Teheranu, na Jalti i u Potsdamu.

Rusija se zalagala i uvijek će se zalagati protiv selektivnog pristupa prema historiji, prije svega prema historiji Drugog svjetskog rata. Polazimo od toga da je velika Pobjeda nad fašizmom, koja je započeta Stalingradskom bitkom, zajedničko ujedinjavajuće duhovno i moralno dostignuće. Izgubiti njega bi značilo da bacamo u zaborav milione žrtava Drugog svjetskog rata.