15 marta / 2018

O komentaru Ambasadе Rusije u BiH novinskoj agenciji „SRNA”

Komentar Ambasade Rusije u BiH bosanskohercegovačkoj novinskoj agenciji “SRNA” u vezi s medijskom kampanijom u Federaciji BiH kojom se predstojeća moto-trka “Ruski Balkan” pokušava lažno predstaviti kao prijetnja bezbjednosti.

(Elektronsku verziju komentara na srpskom jeziku možete pročitati na ovom linku: http://www.srna.rs/novosti/577855/moto-trka-ruski-balkan-nije-prijetnja-bezbjednosti---vec-hodocasce.htm)