07 maja / 2018

O izvještaju Ministarstva vanjskih poslova Rusije "Neonacizam - opasan izazov za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava"

Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije je pripremilo izvještaj pod nazivom "Neonacizam - opasan izazov za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava" koji ima cilj da se skrene pažnja međunarodne javnosti na sve učestale pojave nacizma, neonacizma, ksenofobije i netolerancije u nizu zemalja širom svijeta.

Izvještaj na ruskom jeziku možete preuzeti ovdje: Neonacizam - opasan izazov za ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava