15 februara

O incidentu tokom antifašističke manifestacije u Mostaru

Barbarski napad huligana, koji se desio 15. februara tokom proslave jubilarne godišnjice oslobađanja Mostara od fašističkih osvajača, zaslužuje svaku osudu i odgovarajuću reakciju vlasti.

Smatramo veoma zabrinjavajućim da se danas, u godini, kada svi mi zajedno obilježavamo 75. godišnjicu Velike Pobjede nad nacizmom u Europi, dešavaju neonacističke pojave u Bosni i Hercegovini, kolijevke antifašističkog partizanskog pokreta na Zapadnom Balkanu.

Pozivamo sve progresivne snage u BiH, međunarodne organizacije i međunarodnu zajednicu da udruže snage u borbi protiv neonacizma i neofašizma, kako to je navedeno i u rezoluciji Generalne Skupštine UN-a, „O borbi protiv glorifikacije nacizma, neonacizma i drugih praksi koje doprinose eskalaciji savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i netrpeljivosti“, koja je usvojena u decembru 2019. godine i koju je podržala Bosna i Hercegovina.