05 marta

Komentar Departmana za informisanje i štampu Ministarstva vanjskih poslova Rusije u vezi sa trenutnom situacijom u procesu stabilizacije u BiH

Na žalost, moramo konstatovati da su u Bosni i Hercegovini, u uslovima očiglednog nedostatka povjerenja između predstavnika tri konstitutivna naroda zemlje - Bošnjaka, Srba i Hrvata - odnosi ponovo zaoštreni usljed nesuglasica zbog realizacije ključnih reformi u oblasti pravosuđa.

Polazimo od toga da narodi u BiH trebaju sami tražiti rješenja za sva aktuelna pitanja strogo u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, bez ikakvog vještačkog nametanja sa strane.

Pozivamo međunarodno prisustvo u BiH, uključujući Ured Visokog predstavnika, Delegaciju EU i Misiju OSCE-a, da se u radu rukovode svojim mandatom i strategijom lokalne odgovornosti za ono što se dešava u zemlji, utvrđenom od strane Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira.

Dosljedno se zalažemo za nastavak unutrašnjeg dijaloga u BiH na osnovu jednakosti, uzajamnog poštovanja i usmerenosti ka budučnosti. Nadamo se da će svi inostrani partneri, koji su zainteresirani za održivu stabilizaciju u BiH, doprinijeti „građenju mostova“ između strana u BiH i širenju konstruktivne agende, uzdržavajući se od neizbilansiranih procjena, koje samo komplikuju situaciju.


Napominjemo da je nedavni prijedlog, koji je ušao u parlamentarnu proceduru i koji se tiče optimizacije načina formiranja Ustavnog suda BiH, u potpunosti u skladu sa slovom Dejtona i prioritetima u oblasti prava, o kojima su se ranije složili i sami strane u BiH. Računamo da će sve vodeće političke snage u BiH doprinijeti promovisanju ove zakonodavne inicijative, usmjerene na učvršćivanje integriteta i demokratskog potencijala BiH.