Izvadak iz telegrama Predsjednika Rusije Vladimira Putina učesnicima Grupe strateške vizije „Rusija-islamski svijet“
25 novembra / 2021

Izvadak iz telegrama Predsjednika Rusije Vladimira Putina učesnicima Grupe strateške vizije „Rusija-islamski svijet“


„Rusija pridaje veliki značaj razvoju prijateljskih veza sa muslimanskim zemljama kako na bilateralnom planu, tako i u okviru dijaloga sa Organizacijom islamske saradnje. Važno je da su naši stavovi o mnogim aktuelnim pitanjima regionalne i globalne agende veoma bliski. Zajedno se zalažemo za izgradnju pravednog demokratskog svjetskog poretka zasnovanog na vladavini prava i mirnom suživotu država, bez nasilne diktature i bilo kakvog oblika diskriminacije.

Dnevni red sjednice Grupe je, kao i uvijek, veoma sadržajan. U planu su razgovori o načinima interakcije u rješavanju regionalnih sukoba i kriza, u borbi protiv prijetnji međunarodnog terorizma i ekstremizma. Posebni pažnju zaslužuju pitanja saradnje u trgovinskoj, ekonomskoj, naučno-tehničkoj, humanitarnoj i drugim sferama.“

Ispred Bosne i Hercegovine u sjednici grupe „Rusija – islamski svijet“ koja se održala u Saudijskoj Arabiji učestvovao je Direktor Ureda za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u BiH Razim Čolić.